El-eftersyn

El-eftersyn på Fyn

EL-EFTERSYN PÅ FYN
Et el-eftersyn sikrer, at både sælger og køber kommer godt videre efter en bolighandel. Når en autoriseret el-installatør har gennemgået boligens installationer, får både køber og sælger vished for boligens tilstand og hvilke forhold, der eventuelt skal udbedres.

Med eleftersynsordningen ved begge parter, at de har handlet en elsikker bolig. Formålet med ordningen er desuden at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, der er bestemt i forældelsesloven. Dette sker, når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Sælger betaler for rapporter, mens udgiften til den eventuelle ejerskifteforsikring deles mellem de to parter.

Priser på El-eftersyn inkl. Rapport 

Under 100m²: kr. 1100

100-199 m² : kr. 1400

200-300m²: kr. 1700

Over 300m² : ring for tilbud.

Når din EL-fagmand er medlem af TEKNIQ

Når et el-eftersyn udføres af et TEKNIQ-medlem, kan både sælger og køber vide sig sikker på, at det er en erfaren fagspecialist, der foretager eleftersynet, ligesom sælger med det samme kan få et overslag eller et skøn over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler. Efter et el-eftersyn vil den autoriserede el-installatør også selv kunne udføre selve arbejdet, og dermed kan bolighandlen komme hurtigt videre.

Når nøglerne skifter hænder, kan begge parter derfor være trygge ved, at boligen er elsikker og dermed ikke indeholder ulovlige elinstallationer, der kan forårsage brand eller stødskader på personer.

Når du arbejder sammen med Dinstrøm kan du derfor være sikker på at kvaliteten på dit el-eftersyn er høj. Vi har mange års erfaring med at foretage el-eftersyn til privat og erhverv på fyn.

Timepris på el-arbejde

Her finder du vores priser på el-arbejde

Vi tilbyder el-arbejde til privat og erhverv.

​Prisen er 575,- pr. time incl. moms.
(Den laveste timepris på hele markedet)

Der bliver faktureret minimum for en time og derefter pr. påbegyndte halve time.

For opgaver op til 4 timer, opkræver vi et fast engangsgebyr på 420 kr. inklusive moms.

Tillæg for overtid. Tillægsprisen er udenfor normal arbejdstid
Der bliver faktureret pr. påbegyndte halve time.

 

(Timeprisen er gældende udenfor normale arbejdstider)

320,- pr. time incl. moms.
Tillæg for vagtudkald. Tillægsprisen på et vagtudkald udenfor normal arbejdstid som er et engangsbeløb. Der bliver faktureret minimum for en time på udkald. 600,- incl. moms.

TILLÆG TIL TIMEPRISER PÅ EL-ARBEJDE. Alle opgaver tillægges servicevognstillæg

Alle opgaver tillægges KLS-administration/opstart

Servicevognstillæg kr. 60,- pr. time.
KLS-administration/opstart på kr. 60,- pr. sag.

 

Tillæg for overtid

Tillægsprisen er udenfor normal arbejdstid er 320,- pr. time incl. moms.
Der bliver faktureret pr. påbegyndte halve time.

(Timeprisen er gældende udenfor normale arbejdstider)

Tillæg for vagtudkald

Tillægsprisen på et vagtudkald udenfor normal arbejdstid er 600,- incl. moms som er et engangsbeløb. Der bliver faktureret minimum for en time på udkald.

TILLÆG TIL TIMEPRISER PÅ EL-ARBEJDE

Alle opgaver tillægges servicevognstillæg på kr. 60,- pr. time.

Alle opgaver tillægges KLS-administration/opstart på kr. 60,- pr. sag